Anarşizm Nedir? Ne Değildir?

Untitled-1

ANARŞİZM NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Anarşizm genel anlamda, hükmetme ve yönetme-yönetilme ilişkilerinin ortadan kaldırıldığı bir toplumsal formasyonu hedeflemektedir. Bu hedef, beraberinde tüm baskı mekanizmalarını nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte tasfiye etmeyi içermektedir. Bireyin yaşamın organizasyonunda maksimum katılımının sağlanması ve bu hakkın koruma altına alınması genel anarşizm tartışmalarının öncüllerindendir. Bu talebin gerçekleşebilir olmasının yolu özgür inisiyatifi tanıyan toplumsal bir örgütlülükten beslenmesiyle mümkündür. Haliyle bireyin özgürleşmesinin toplumsal bir özgürleşme projesinden bağımsız düşünülemeyeceği kanaatindeyiz. Bu proje insan topluluklarının kolektif ve bireysel her türlü gereksiniminin karşılanabilme olasılığında yatmaktadır. Olasılığın gerçekliğe dönüşmesinin yolu ise bugünkü toplumsal organizasyonla; daha açık bir ifadeyle kapitalist sistemle yüzleşmekten geçer.

Okumaya devam et

Reklamlar