1 MAYIS’A DOĞRU

1RcnU

Ezilenlerin mücadele tarihi, sürekli olarak devam eden bu sınıf farklılığı ve emek sömürüsü gerçeğini ortadan kaldırmak ve bizim olanı, bizden çalanlardan geri alma kavgası vermekle sürmüştür.

Bu kavga, bu tarihin bazı dönemlerinde proleter alanda öznelleştiğinde ezilen diğer kitleler arasında taban bulmuş, mücadele daha fazla büyütülmüştür. Tam da bu noktada 1 Mayıs, burjuvazinin ve egemenlerin sürekli olarak “bayram” diyerek manipüle ettiğinin aksine, söylenenin ve artık maalesef kimi “devrimci” çevreler tarafından kabul edilenin aksine bayram değil; mücadelede birlik ve dayanışma ve tabii ki -Albert R. Parsons, August Spies, Samuel J. Fidden, Michael Schwab, Adolph Fischer, George Engel, Oscar Neebe ve Louis Lingg anısına- hiç şüphesiz isyan günüdür.

Okumaya devam et

Reklamlar