NÜKLEERE İNAT YAŞASIN HAYAT!

10407989_10206277213159533_5984787610650979185_n

Türkiye’nin yapımı planlanan ikinci nükleer santrali, yaşam hırsızı şirketler ve devletlerce kabul görmüş bulunmaktadır. Ekonomik çıkarlarla doğayı, canlıyı talan eden yaşam hırsızları “nükleer enerji olmadan gelişme olmayacağını” savunmakta, yeşili betonlaştırmaya karşı çıkanlara ise yaşamlarındaki tek mavi olan, üniforma mavisi ile yanıt vermektedirler.

Bizler bu enerjilerin neye hizmet ettiğini bilenler, Çernobil’i, Fukuşima’yı unutmayacak olanlar, gelişmenin nükleerle değil, ekolojik uyum ve karşılıklı yardımlaşma ile sağlanabileceğini bilenler, ülke çapında elektriğine sahip çıkamayıp nükleer kurmayı planlayan sözde gelişmiş yaşam hırsızlarına “hayır” diyoruz.

Devletlerin rant tezgahı olan, kapitalizmin çarkını, hırsını, avm’lerini doyurmak için yeşilimizi elimizden alan “katil enerjilere” “hayır” diyoruz.

Reklamlarınız kadar renkli olmayan bu kirli savaşınızla mücadele için, bugün Sinop, yarın mersin, ertesi gün ise kıyılarımızın, derelerimizin, yaşamlarımızın yanındayız.

Nükleere inat,yaşasın hayat!

TAÇANKA ANARŞİST KOMÜNİST KOLEKTİF

Reklamlar

Anarşist Komünist Kadınlar

  fmkrdsfvnd

Anarşist Komünistlerin sınıf mücadelesi perspektifi, ezme-ezilme perspektifi ile hayat bulur. Nerede bir ezilmişlik varsa, orada mücadele vardır. Nerede mücadele varsa orada kadın vardır. Yüzyıllardır sömürü düzeni içerisinde sınıflı bir toplumda yaşayan insanlık, sınıfın ortadan kalktığı, ezmenin ve bağlamında ezilmenin olmadığı bir dünyada yaşama arzusu içindedir.

Okumaya devam et

1 MAYIS’A DOĞRU

1RcnU

Ezilenlerin mücadele tarihi, sürekli olarak devam eden bu sınıf farklılığı ve emek sömürüsü gerçeğini ortadan kaldırmak ve bizim olanı, bizden çalanlardan geri alma kavgası vermekle sürmüştür.

Bu kavga, bu tarihin bazı dönemlerinde proleter alanda öznelleştiğinde ezilen diğer kitleler arasında taban bulmuş, mücadele daha fazla büyütülmüştür. Tam da bu noktada 1 Mayıs, burjuvazinin ve egemenlerin sürekli olarak “bayram” diyerek manipüle ettiğinin aksine, söylenenin ve artık maalesef kimi “devrimci” çevreler tarafından kabul edilenin aksine bayram değil; mücadelede birlik ve dayanışma ve tabii ki -Albert R. Parsons, August Spies, Samuel J. Fidden, Michael Schwab, Adolph Fischer, George Engel, Oscar Neebe ve Louis Lingg anısına- hiç şüphesiz isyan günüdür.

Okumaya devam et