ÖRGÜTLENME VE ANARŞİZM

Black-red-flag

GİRİŞ

Bu yazı, anarşizmin kronik birkaç hastalığından biri olan örgütsüzlüğe karşı nasıl bir mücadele verilebileceği, bunun anarşist teori ve pratikle ilişkisi ve anarşist bir örgütlenmenin nasıl olması gerektiği üzerine yoğunlaşmak kaygısıyla kaleme alınmıştır. Yazıdaki temel öngörü, geçmişte anarşistler arasında her düzeyde defalarca tartışılmış olan örgütlenme – örgütsüzlük ikileminin birinci halkasının ön kabulüne dayanmaktadır. O da örgütlenmenin gerekliliğidir. Yani tartışmanın ana ekseni anarşizmin örgütlenmeye karşı olup olmadığına dair yaşanan kısır tartışmalardan beslenmemektedir. Dolayısıyla buradaki tespit ve önermelerin kafa karıştırıcı bir polemik ihtiyacından ziyade, anarşist bir örgütlenmeyi yaratma ihtiyacından doğduğu açıktır. Bu anlamda yazının temel muhatabı, anarşist düşüncenin örgütlenmesinden yana olan ve bunun için asgari dahi olsa düşünsel veya edimsel bir kaygıdan hareket eden grup ve bireylerdir.

Okumaya devam et

Reklamlar

ANARŞİST KOMÜNİZM

Anarşist Komünizm Nedir?

Böyle kısa bir metinde tarihsel gelişimi 150 yılı aşmış bir mücadele pratiğini dört başı mahmur bir şekilde ifade edebilmek elbette zordur. Fakat asıl zorluk anarşist komünizmden önce belki de, Türkiye coğrafyasında neredeyse hiç anlaşılmamış, anlaşılan kısmı ise muhtemelen yanlış anlaşılmış olan anarşizmi bir noktaya oturtabilmektir. Anarşizmin düşünsel, teorik ve pratik düzeyde inceltilerek devrimci bir kimliğe büründürüldüğü noktada ise karşımıza anarşist komünizm çıkacaktır.

Okumaya devam et

TEMEL YAKLAŞIMLARIMIZ

Özgürlük İçin Toplumsal Devrim
Özgürlük ne bu düzenin düzeltilmesi ile gelir ne de iktidarın bizim elimize ya da düşüncelerimizi yakın bulduklarımızın eline geçmesiyle.

İktidar kirlidir ve herkesi kirletir en komünisti en özgürlükçüyü en hümanisti… Özgürlük önce her insanın kendi hayatı için kendisinin karar vermesiyle ve tüm olanaklara herkesin eşit biçimde ulaşabilmesiyle olur. Toplumsal devrim bunu yaratmaktır. Yaratmak için yıkmak gerekir. Bu düzen yıkılmalıdır. Yıkılırken yeniden ve yeniden yaratılmalıdır.

Okumaya devam et

Anarşizm Nedir? Ne Değildir?

Untitled-1

ANARŞİZM NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Anarşizm genel anlamda, hükmetme ve yönetme-yönetilme ilişkilerinin ortadan kaldırıldığı bir toplumsal formasyonu hedeflemektedir. Bu hedef, beraberinde tüm baskı mekanizmalarını nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte tasfiye etmeyi içermektedir. Bireyin yaşamın organizasyonunda maksimum katılımının sağlanması ve bu hakkın koruma altına alınması genel anarşizm tartışmalarının öncüllerindendir. Bu talebin gerçekleşebilir olmasının yolu özgür inisiyatifi tanıyan toplumsal bir örgütlülükten beslenmesiyle mümkündür. Haliyle bireyin özgürleşmesinin toplumsal bir özgürleşme projesinden bağımsız düşünülemeyeceği kanaatindeyiz. Bu proje insan topluluklarının kolektif ve bireysel her türlü gereksiniminin karşılanabilme olasılığında yatmaktadır. Olasılığın gerçekliğe dönüşmesinin yolu ise bugünkü toplumsal organizasyonla; daha açık bir ifadeyle kapitalist sistemle yüzleşmekten geçer.

Okumaya devam et